TurkuMissio ry – tervetuloa!

TurkuMissio ry sai alkunsa maaliskuussa 2013 Varsinais-Suomessa järjestetystä Mahdollisuus Muutokseen -mediamissiosta. Mahdollisuus Muutokseen -kampanjassa oli mukana yli 60 varsinais-suomalaista kristillistä seurakuntaa ja järjestöä yli kirkkokuntarajojen. Kampanja onnistui yli odotusten – yhteys eri seurakuntien, pastoreiden ja erityisesti seurakuntalaisten välillä syveni. Erilaisista teologisista painotuksista huolimatta opittiin toimimaan uudella tavalla yhteistyössä, mentiin kadulle kohtaamaan ihmisiä ja palveltiin Jumalan antamalla rakkaudella. Mahdollisuus Muutokseen -mission päättyessä vapaaehtoisten joukossa syttyi halu jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä, sydämellään rukous Turun seudun asukkaiden ja seurakuntien puolesta.

Yhdistyksen toiminta alkoi kävelykadun varrelle perustetussa Missiotoimistossa / -kahvilassa, jossa kävijöitä oli päivittäin n. 80-150. Syyskuussa 2014 TurkuMissio ry siirtyi uusiin tiloihin osoitteeseen Yliopistonkatu 30, 20100 Turku. Saman katon alla toimivat Café Mission (entinen Missiokahvila), TurkuMissio ry ja kristittyjen yhteinen rukoushuone aina helmikuuhun 2017 asti, jolloin kahvilatoiminta myytiin Yhteyden rakentajat Oy:lle. Sen jälkeen yhdistys on keskittynyt seurakuntien välisen yhteistyön ja yhteyden vahvistamiseen, rukouksen lisäämiseen ja Turku rukoilee iltojen järjestämiseen.

TurkuMissio ry on Turun alueen kristillisten seurakuntien ja järjestöjen perustama yhdistys. TurkuMissio ry toimii yhteistyössä mukana olevien seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Toiminnan tarkoituksena on tukea vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten elämänhallintaa kristilliseltä arvopohjalta, tukea Turun alueen seurakuntien, kristillisten yhteisöjen ja järjestöjen ja niiden toimintaan osallistuvien ihmisten kasvua ja hyvinvointia, sekä toimia edellä mainittujen tahojen välisenä koulutus- ja yhteistyöfoorumina.

Yhdistyksen ry:n hallintoa hoitavat hallitus (puheenjohtaja ja 6-8 jäsentä), valtuuskunta (10-30 jäsentä koostuen kirkkoherroista, pastoreista, järjestöjen toiminnanjohtajista tai muista keskeisistä vastuunkantajista) sekä toiminnanjohtaja. Valtuuskunta kokoontuu tarpeen mukaan.