TurkuMissio ry – toiminnan tarkoitus

TurkuMissio rakentaa kristillisten seurakuntien ja niiden jäsenten välille sitä yhteyttä, jota Jeesus rukoilee Johanneksen evankeliumin 17 luvussa. Pyrimme avoimeen ja rakentavaan yhteistyöhön kaikkien kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen kanssa sekä haluamme tukea niiden toimintaa.

TurkuMission toiminnan perustana on Raamattu, Apostolinen uskontunnustus sekä Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous (Joh.17).

TurkuMissio ei ole seurakunta. Parhaimmillaan se voi olla porstua tai tuulikaappi, jonka kautta etsivä voi löytää oven johonkin hänelle hengelliseksi kodiksi sopivaan kristilliseen seurakuntaan.

TurkuMission tavoitteena on sitouttaa kristittyjä omiin seurakuntiinsa sekä rohkaista heitä hengelliseen kasvuun ja omien palvelutehtäviensä löytämiseen. Osallistumalla TurkuMission toimintaan kaikkien seurakuntien jäsenet voivat olla käyttämässä lahjojaan ja armolahjojaan Kristuksen ruumiin, Jeesukseen todella turvautuvien maailmanlaajuisen seurakunnan rakentamiseksi.

TurkuMissio järjestää myös silloin tällöin myös kaikille avoimia tilaisuuksia ja koulutustapahtumia. Niistä ilmoitetaan Ajankohtaista-sivulla.

TurkuMission toiminta pyörii vapaaehtoistyöllä sekä lahjoitusvaroilla.

Tervetuloa mukaan rakentamaan ruohonjuuritason kristittyjen yhteyttä, käytännön ekumeniaa, jossa kaikki Jeesuksen Kristuksen seuraajat voivat toimia yhdessä.

Voit myös tukea TurkuMission työtä rukoilemalla yhdistyksen toiminnan sekä sen vastuunkantajien puolesta.